• พี่หรือน้อง? 年上or年下?
  • ว่างไหม ひまですか
  • เลี้ยงให้หน่อย おごって
  • สวยไหม 私、きれい?
  • ชิมนิดหน่อย ちょっと味見
  • แพนด้า パンダ
  • ถึงโตเกียว 東京に着きました
  • ไปลาวมา ラオスへ行って来ました
  • วันหยุดที่สำคัญ 大切な休日
  • บทสนทนาที่ใช้เวลาไปซื้อของ 買い物...

Pages