• คิดถึงอาหารญี่ปุ่น 日本食が恋しい
  • ไปทำงาน お仕事
  • (4) ชื่อเล่นไทย タイのニックネーム
  • กินทุเรียนเป็นครั้งแรก ドリアンを食べ...
  • สักวันหนึ่ง いつか
  • ปราสาทพนมรุ้ง パノムルン遺跡
  • เป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่ 日本語の先生になり...
  • ซื้อจักรยาน 自転車買いました
  • เรียนภาษาไทย タイ語の勉強
  • แบตหมด 電池切れ

Pages