• อาชีพ 職業
  • พร้อมรึยัง 準備できた?
  • พักที่อำเภอปากช่อง パクチョンで一泊
  • น้ำเย็นกลายเป็นน้ำร้อน 冷水がお湯にな...
  • ชอบคนแบบไหน どんな人が好き?
  • เรียนภาษาไทย タイ語の勉強
  • ชอบสีอะไร 何色が好き?
  • สอนภาษาญี่ปุ่นที่โรงงาน 工場で日本語...
  • หายไวๆนะ 早く元気になってね
  • ชอบกินอะไร 食べもの何が好き?

Pages