ฉันชื่อกะทิ 私の名前はカティです

【Tags】: 

สวัสดีค่ะ ฉันชื่อกะทิค่ะ

こんにちは。わたしの名前はカティです。
konnnichiwa watashi no namae wa Kati desu.

【Vocab】: 

・สวัสดีค่ะ サワッディーカー(こんにちは konnichiwa)
・ฉัน チャン(わたし watashi)
・ชื่อ チュー(名前 namae)
・กะทิ カティ

⇐PREV / NEXT⇒