• ย้ายบ้าน 引っ越し
  • เซียมซี おみくじ
  • สักวันหนึ่ง いつか
  • ไม่เผ็ดมากนะ 辛くしないで
  • ไปทำงาน お仕事
  • คิดเลข 計算
  • ทาโกยากิ たこ焼き
  • คำพูดเกี่ยวกับการมาสาย 遅刻の連絡
  • วันหยุดที่สำคัญ 大切な休日
  • ควรจะ~ไปแล้ว 〜ればよかった

Pages