สนามบินสุวรรณภูมิ スワナプーム空港

【Tags】: 

กะทิกำลังรอเพื่อนมาจากญี่ปุ่นที่สนามบินค่ะ

カティは日本から来る友達を空港で待っています。
Kati wa nihon kara kuru tomodachi wo kuukou de matteimasu.

【Vocab】: 

・กำลัง ガムラン(〜している 〜shiteiru)
・รอ ロー (待つ matsu)
・เพื่อน プアン (友達 tomodachi)
・มา マー (来る kuru)
・จาก ジャー (〜から 〜kara)
・ญี่ปุ่น イープン(日本 nihon)
・ที่ ティー (〜で 〜de)
・สนามบิน サナームビン (空港 kuukou)

⇐PREV / NEXT⇒