ทำไม どうして

ทำไมคุณเรียนภาษาญี่ปุ่นคะ
เพราะว่าอยากเป็นล่ามค่ะ
tam mai khun rian paasaa yiipun ka
prowaa yaak pen laam ka

どうして日本語を勉強しているのですか?
通訳になりたいからです。
doushite Nihonga wo benkyou shiteiru no desuka?
tsuuyaku ni naritai kara desu.

【Vocab】: 

・คุณ khun(あなた anata)
・เรียน rian(勉強 benkyou)
・ภาษาญี่ปุ่น paasaa yiipun(日本語 nihongo)
*している shiteiru(กำลัง gamlang)
・อยาก เป็น yaak pen(〜なりたい 〜naritai)
・ล่าม laam(通訳 tsuuyaku)

【Others】: 

ตอนที่ถามเพื่อน ทุกคนมักจะใช้ なんで (nande) แทน どうして (doushite) แบบนี้
「なんで日本語を勉強しているの?(nande nihongo wo benkyou shiteiru no)」

⇐PREV / NEXT⇒