ตอนรู้สึกป่วย 体調不良を伝える時 (#7)

ตอนรุ้สึกป่วยพูดยังไง 体調不良を伝える時 (#7)

【Tags】: 

เป็นอะไรคะ? pen aria ka
どうしましたか? dou shimashita ka

ปวด/เจ็บ ___  puwad___/ jeb___
___が痛いです。 ___ga itai desu

เจ็บ ตรงนี้  jeb trong nii
ここが痛いです  koko ga itai desu
*ปวดは内面的な痛み、เจ็บは外面的な痛み
---------------------------------
มีอาการไอ mii aagaan ai
咳が出ます seki ga demasu

มีอาการจาม mii aagaan jaam
くしゃみが出ます kushami ga demasu

มีน้ำมูกไหล mii naam muug lai
鼻水が出ます hanamizu ga demasu

มีเลือดออก mii luad oog
血が出ます chi ga demasu
---------------------------------
มีไข้ mii kai
熱があります netsu ga arimasu

เป็นหวัด pen wad
風邪を引きました kaze o hikimashita

ดูเหมือนจะ___ duumuan ja___
___っぽいです ___ppoi desu

รู้สึกจะอ้วก ruusuk ja uwag
気持ち悪いです kimochi warui desu
---------------------------------
คันตรง___ kan trong___
___が痒いです___ga kayui desu

บาดเจ็บที่___ baadjeb tii___
___を怪我しました ___o kega shimashita

ไฟลวก / น้ำร้อนลวกที่___  fai luwag/ naamroon luwag tii___
___を火傷しました ___o yakedo shimashita
*ไฟลวก 火による火傷 น้ำร้อนลว 熱湯による火傷
---------------------------------
ท้องเสีย toong sia
下痢です geri desu

ท้องผูก toong puug
便秘です benpi desu

เบื่ออาหาร bua aahaan
食欲がありません shokuyoku ga arimasen

อ่อนเพลีย oon plia
体がだるいです karada ga darui desu
---------------------------------
【เวลาไปซื้อยา 薬を買う時】

มียาแก้___ไหมคะ  mii yaa gee___ mai ka
___の薬はありますか? ___no kusuri ha arimasuka

・風邪 kaze(หวัด wad
・頭痛 zutsuu (ปวดหัว puwad hua
・下痢止め geridome(แก้ท้องเสีย gee toongsia
---------------------------------
【เมื่อขอลาป่วย 休みを伝える時】

เพราะว่าไม่สบาย___ prowaa mai sabaai___
具合が悪いので、___  guai ga warui node___

・จะไปสายนะคะ ja pai saai naka
 遅れて行きます okurete ikimasu

・ขอลาวันนี้ได้ไหมคะ koo laa wannii dai mai ka
 今日休んでもいいですか? kyou yasunde mo iidesuka

・ขอกลับเร็วได้ไหมคะ koo glab reo dai mai ka
 早退してもいいですか? soutai shitemo iidesuka
---------------------------------
【อวยพรคนป่วย お見舞いの言葉】

หายไวๆนะคะคะ haai waiwai naka
お大事に odaijini

พักผ่อนเยอะๆนะคะ pakpoon yɛ́yɛ́ naka
ゆっくり休んでください yukkuri yasunde kudasai

ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ duu lee sukapaap duwai naka
体に気をつけてください karada ni ki o tsukete kudasai

【Vocab】: 

【อวัยวะ 体の部位】
・หัว huwa(頭 atama)
・ตา taa(目 me)
・จมูก jamuug(鼻 hana)
・หู huu 耳(mimi)
・ปาก paag(口 kuchi)
・ฟัน fan (歯 ha)
・คอ koo(のど nodo)
・มือ muu(手 te)
・นิ้ว niu(指 yubi)
・แขน keen(腕 ude)
・ไหล่ lai(肩 kata)
・หลัง lang(背中 senaka)
・ท้อง toong(お腹 onaka)
・เอว eeo(腰 koshi)
・ขา kaa (脚 ashi)
・เท้า taao(足 ashi)
 

⇐PREV / NEXT⇒