• อยากไปทะเล 海に行きたい
  • กินทุเรียนเป็นครั้งแรก ドリアンを食べ...
  • งานเลี้ยงรุ่น 同窓会
  • มีเบอร์ Mไหมครับ Mサイズはありますか?
  • รสชาติ 味

Pages