พี่หรือน้อง? 年上or年下?

【Tags】: 

กะทิอยู่เมืองไทยนานแล้ว แต่ยังมีบางสิ่งที่ไม่รู้จะทำยังไง คือ..การเรียกคนที่ไม่รู้จักชื่อและเดาอายุก็ไม่ได้ ตอนนั้นจะเรียกเขายังไงดี?? ถ้ากะทิเรียกเขาว่า"พี่"แต่ที่จริงเขาอายุอ่อนกว่า มันจะเสียมารยาทรึเปล่าคะเนี่ย..(´Д゚)
Kati yuu muang thai naan leeo tee yang mii baang sing tii mai ruu ja tam yangai kuu.. gaan riag kon tii mai ruujak chuu le dao aayu mai dai tonnan ja riag kao yangai dii? taa Kati riag kao waa “pii“ tee tii jing kao aayu oongwaa man ja sia marayaat ruplao ka nia

もう結構タイにいますが、未だにわからない事があります。名前を知らず年齢も推測できない人はどう呼んだらいいんでしょうか?もし"ピー(お姉さん)"と呼んで実は私よりも若かったら失礼でしょうか?
もう けっこう タイ に いますが、いまだに わからない こと が あります。なまえ を しらず ねんれい も すいそく できない ひと は どう よんだら いいんでしょうか?もし"ピー(おねえさん)”と よんで じつは わたし よりも わかかったら しつれい でしょうか?

*タイでは目上の人をพี่ ピー(年配を除く)、年下をน้องノーンと呼びます。

【Vocab】: 

・อยู่ yuu(いる iru)
・เมืองไทย muang thai(タイ tai)
・นาน naan(長い nagai)
*結構 kekkou ”นาน”หรือ”เยอะ”แต่ไม่มาก
・แล้ว leeo(もう mou)

・แต่ tee(〜が 〜ga)
・ยัง yang(未だに imadani)
・มี mii(ある aru)
・บางสิ่ง banngsing(こと koto)
・ไม่รู้ mairuuja(わからない wakaranai)
・จะทำยังไง ja tam yangai(どうしたらいいか doushitara iika)

・เรียก riag(呼ぶ yobu)
・คน kon(人 hito)
・ไม่รู้จัก mai ruujak(知らない shiranai)
・ชื่อ chuu(名前 namae)
・และ le(と to)
・เดา dao(推測 suisoku)
・อายุ aayu(年齢 nenrei)
・ไม่ได้ maidai(できない dekinai)

・ตอนนั้น ton nan(その時 sonotoki)
・เขา kao(第三人称)
・ยังไงดี? yan gai dii(どう〜たらいい? dou〜tara ii?)

・ถ้า taa(もし moshi)
・พี่ pii(お兄さん、お姉さん)
*น้อง noong(弟、妹)
・ที่จริง tii jing(実は jitsu wa)
*私 watashi(ฉัน chan)
・อายุอ่อน aayu oon(若い wakai)
・กว่า gwaa(〜よりも 〜yorimo)

・มัน man(それ sore)
・เสียมารยาท sia marayaat(失礼 shitusurei)
・รึเปล่า ruplao(でしょうか deshouka)

⇐PREV / NEXT⇒