• ที่สุดในโลก 世界で一番
  • สุดยอด すごい
  • เครื่องเขียน 文房具
  • บางครั้ง 時々
  • ชอบคนแบบไหน どんな人が好き?
  • นิทาน 絵本
  • ช่วยแนะนำ おすすめを教えて
  • เพิ่ง 〜したばかり
  • เกะกะ 邪魔
  • กินนัตโตเป็นมั้ย 納豆食べられる?

Pages