ถึงโตเกียว 東京に着きました

【Tags】: 

ถึงแล้วค่ะ เดี๋ยวกะทิจะกลับบ้านนะคะ
tung leeo ka diao Kati ja glab baan naka

着きました!これからうちへ帰ります(*^v^*)
つきました!これから うち へ かえります。

【Vocab】: 

・ถึงแล้ว tung leeo(着いた tsuita)
・เดี๋ยว diao(これから すぐ korekara sugu)
*これから korekara(จากนี้ jaag nii)
・กลับ glab(帰る kaeru)
・บ้าน baan(うち uchi)

⇐PREV / NEXT⇒