ช่วยแนะนำ おすすめを教えて

【Tags】: 

ช่วยแนะนำหนังไทยที่น่าสนใจได้ไหมคะ
chuwai nenam nang Thai tii naasonjai dai mai ka

おすすめのタイの映画を教えて下さい。
osusume no Thai no eiga o oshiete kudasai.

【Vocab】: 

・ช่วย chuwai(助ける tasukeru)
・แนะนำ nenam(紹介 shoukai)
・ช่วยแนะน chuwai nenam(≒ おすすめを教えて osusume o oshiete)
・หนัง nang(映画 eiga)
・ไทย thai(タイ tai)
・ที่ tii(関係代名詞)
・น่าสนใจ naasonjai(おもしろい omoshiroi)
・ได้ไหม daimai(してくれますか shite kuremasuka)

*おすすめแสดงสิ่งที่ดีที่อยากแนะนำให้คนอืน ก็เลยมักจะย่อคำคุณศัพท์「น่าสนใจ おもしろい」
*厳密には「タイのおもしろい映画を教えて下さい。」の意。

【Others】: 

ที่ tii の後ろの形容詞を変えていろいろ使えます。

ช่วยแนะนำอาหารไทยที่อร่อยได้ไหมคะ
chwai nenam ahaan Thai tii aroi dai mai ka
おすすめのタイ料理を教えて下さい。
osusume no Thai ryouri wo oshiete kudasai.

【Vocab】
・อาหารไทย ahaan thai(タイ料理 tai ryouri)
・อร่อย aroi(おいしい oishii)
*厳密には「おいしいタイ料理を教えて下さい。」の意。

⇐PREV / NEXT⇒