• สอบผ่านระดับ3 タイ語検定3級合格!!
  • เครื่องทำwaffle ワッフルメーカー
  • พักผ่อน 休む
  • (6) คำภาษาไทยที่สั้นๆ 短すぎるタイ語
  • มั่นใจ 自信
  • HAPPY NEW YEAR!2018
  • ซูชิ 寿司
  • ลดหน่อยได้ไหมคะ まけてください
  • เพิ่ง 〜したばかり
  • ฉันชื่อกะทิ 私の名前はカティです

Pages