หมาโกตาโร่ 犬の小太郎

【Tags】: 

ตอนหัวค่ำกะทิไปเดินเล่นแถวบ้านกับหมาค่ะ หมาชื่อโกตาโร่ ไม่ได้เจอกันนานแล้วแต่เขายังจำกะทิได้ค่ะ
toon huwa kam Kati pai dəən len teeo baan gap maa ka maa chuu Kotaro mai dai jəə gan naan leeo tee kao yang jam Kati dai ka

夕方、家の近くへ犬の散歩に行きました。犬の名前は小太郎です。長い間会っていませんでしたが、ちゃんと覚えていてくれました
ゆうがた、いえ の ちかく へ いぬ の さんぽ に いきました。いぬ の なまえ は こたろう です。ながい あいだ あって いませんでした が、ちゃんと おぼえて いて くれました。

【Vocab】: 

・ตอน toon(〜の時 〜no toki)
・หัวค่ำ huwa kam(夕方 yuugata )
・ไป pai(行く iku)
・เดินเล่น dəən len(散歩 sanpo)
・แถว teeo(〜の辺り 〜no atari)
・บ้าน baan(家 ie)
*〜の近く〜no chikaku(ใกล้จาก~)
・กับ gap(と to)
・หมา maa(犬 inu)

・ชื่อ chuu(名前 namae)
・ไม่ได้เจอกัน mai dai jəə gan(会っていない atte inai)
・นานแล้ว naan leeo(長い間 nagai aida)
・แต่ tee(〜が 〜ga)
・เขา kao(第三人称)
・ยัง yang(まだ mada)
・จำได้(覚えている oboete iru)
*ちゃんと chanto(อย่างที่คิดไว้)

⇐PREV / NEXT⇒