โดราเอมอน ドラえもん

วันนี้เป็นวันหยุดและมีเวลาได้ไปร้านกาแฟค่ะ ในร้านกะทิเจอการ์ตูนโดราเอมอน อ่านแล้วรู้สึกว่าดีสำหรับการเรียนภาษาไทยมากๆเลยค่ะ เพราะว่าไม่ใช้แค่คำเป็นทางการแต่มีคำภาษาพูดเยอะมาก และไม่ยากเท่าไหร่ สำหรับคนไทยทุกคน กะทิแนะนำให้อ่านโดราเอมอนของภาษาญี่ปุ่นนะคะσ((=゚エ゚=))
wannii pen wanyud le mii weelaa daai pai raan gaafee ka nai raan Kati jəə gaatuun Doraemon aan leeo ruusuk waa dii samrap gaan rian paasaa thai maak maak ləəy ka prowaa mai chai kee kam pen taang gaan tee mii kam paasaa puud yɛ́ maak le mai yaaku taorai samrap kon thai tuk kon Kati nenam hai aan Dooraemon kong paasaa yiipun naka

今日は久しぶりの休日でカフェに行ってきました。そしたらカフェにタイ語版のドラえもんが置いてありました。それほど難しくなく、正式な言葉だけでなく話し言葉も使われているので、自然なタイ語の勉強にとても役立ちそうです。みなさんもぜひ!
kyou wa hisashiburi no kyuujitsu de kafe ni itte kimashita. soshitara kafe ni taigo ban no Doraemon ga oite arimashita. sorehodo muzukashiku naku, seishiki na kotoba dake denaku, hanashi kotoba mo tsukawareteiru node, shizen na taigo no benkyou ni totemo yakudachi sou desu. minasan mo zehi!

【Vocab】: 

・วันนี้ wan nii(今日 kyou)
・เป็น wa(は wa)
・วันหยุด wan yud(休み yasumi)
・และ le(そして soshite)
・มี เวลา mii weelaa(時間がある jikan ga aru)
・ไป pai(行く iku)
・ร้านกาแฟ raan gaafee(カフェ kafe)
*久しぶりhisashiburi(ไม่ได้ 〜นาน maidai 〜naan)

・เจอ jəə(見つける mitsukeru)
・การ์ตูน gaatuun(漫画 manga)
・อ่าน aan(読む yomu)
・รู้สึก ruusuk(〜と感じる 〜to kanjiru)
・ดี dii(いい ii)
・สำหรับ samrap(〜のために 〜no tame ni)
・การเรียน gaanrian(勉強 benkyo)
・ภาษาไทย paasaa thai(タイ語 taigo)
・มากๆเลย maak maak ləəy(とても totemo)
*タイ語版 taiga ban(เป็นภาษาไทย pen paasaa thai)
*置いてありました oite arimashita(วางไว้ waang wai)

・ เพราะว่า prowaa(〜ので 〜node)
・ไม่ใช้ mai chai(使わない tsukawanai)
・แค่ kee(〜だけ 〜dake)
・คำเป็นทางการ kam pen taang gaan(正式な言葉 seishiki na kotoba)
・แต่ tee(〜でなく ~de naku)
・คำภาษาพูด kam paasaa puud(話し言葉 hanashi kotoba)
・เยอะมาก yɛ́ maak(たくさん takusan)
・ไม่ยากเท่าไหร่ mai yaak taorai(それほど 難しくない sorehodo muzukashi kunai)
*自然なタイ語 shiezen na taigo(ภาษาไทยเป็นธรรมชาติ paasaa thai pen tanmachaat)
*役立ちそうです yakudachi sou(ดุเหมือนช่วยได้(กับการเรียน))

・คนไทย khon thai(タイ人 thai jin)
・ทุกคน tuk khon(皆さん minasan)
・แนะนำ nenam(お勧めする osusume suru)
・ของ kong(〜の 〜no)
・ภาษาญี่ปุ่น paasaa yiipun(日本語 nihongo)
*みなさんもぜひ! minasan mo zehi!(ฉันแนะนำให้ทุกคน(อ่าน)ด้วย)

⇐PREV / NEXT⇒