อวกาศ 宇宙

【Tags】: 

ใหญ่/เล็ก

大きい/小さい
ookii/chiisai

【Others】: 

・อวกาศ アッワッガードゥ (宇宙 uchuu)
・พระอาทิตย์ プラッアーティッ (太陽 taiyou)
・พระจันทร์ プラッジャーン (月 tsuki)
・โลก ローグ (地球 chikyuu)

⇐PREV / NEXT⇒