ตลาดจตุจักร チャトゥチャックマーケット

【Tags】: 

วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเราไปตลาดจตุจักรซื้อของฝากค่ะ

今日は最終日です。
わたしたちはチャトゥチャックマーケットへおみやげを買いに行きました。
kyou wa saishuubi desu.
watashitachi wa Chatuchakku maaketto e omiyage wo kaini ikimashita.

【Vocab】: 

・วันนี้ ワンニー (今日 kyou)
・วันสุดท้าย ワンスッターイ (最終日 saishuubi)
・เรา ラオ (わたしたち watashitachi)
・ไป パイ (行く iku)
・ตลาด タラーッ(市場 ichiba)
・จตุจักร ジャトゥジャック (チャトゥチャック 日本語表記)
・ซื้อ スー (買う kau)
・ของฝาก コーンファーグ (おみやげ omiyage

⇐PREV / NEXT⇒