เครื่องทำwaffle ワッフルメーカー

【Tags】: 

กะทิซื้อเครื่องทำwaffleมาค่ะ ลองทำแล้วแต่ก็มีเสียครั้งเดียว แต่สุดท้ายก็สำเร็จเหมือนที่กะทิคิด เพราะอากาศร้อนใส่ไอติมเพิ่มทำให้อร่อยขึ้นค่ะ
Kati suu kruang tam waffle maa ka loong tam leeo tee goo mii sia krang diao tee sudtaai goo samret muan tii Kati kid pro aagaat roon sai aitim perm tam hai arooi kun ka

ワッフルメーカーを買いました。一回だけ失敗しましたが、想像通りおいしくできてよかったです。暑いのでアイスをのせるとよりおいしかったです。
waffuru meekaa o kaimashita. ikkai dake shippai shimashitaga, souzou doori oishiku dekite yokatta desu. atsui node aisu o noseru to yori oishi katta desu.

【Vocab】: 

・ซื้อ suu(買う kau)
・เครื่องทำwaffle / kruang tam waffle (ワッフルメーカー waffuru meekaa)

・ลอง ทำ 作ってみる(tsukutte miru)
・แต่ tee(〜が 〜ga)
・(ทำ)เสีย (tam)sia(≒ 失敗 shippai)
・ครั้งเดียว krang diao(一回だけ ikkai dake)
・สุดท้าย sudtaai(≒ 最終的に saishuutekini)
・สำเร็จ samret(成功 seikou)
*おいしくできてよかった(รู้สึกดีที่ทำได้อร่อย)
・เหมือนที่〜คิด muan tii 〜 kid(想像通り souzoudoori)

・เพราะ pro(〜ので 〜node)
・อากาศร้อน agaat roon(暑い atsui)
・ใส่〜เพิ่ม sai〜perm(付け足す tsuketasu)
*のせる noseru(วาง waaang/ ใส่ sai)
・ไอติม aitim(アイス aisu)
・ทำให้ tamhai(〜にさせる 〜ni saseru)
・อร่อย arooi(おいしい oishii)
・ขึ้น kun(より yori)

⇐PREV / NEXT⇒