เป็นคนญี่ปุ่น 日本人です

【Tags】: 

ฉันเป็นคนญี่ปุ่นค่ะ

わたしは 日本人です。
watashi wa nihonjin desu.

【Vocab】: 

・ฉัน チャン(わたし watashi)
・เป็น ペン(は wa)
・คนญี่ปุ่น コンイープン(日本人 nihonjin)

⇐PREV / NEXT⇒