ไปจ๊อกกิ้ง ジョギング

【Tags】: 

นานแล้วที่ไม่ได้ไปจ๊อกกิ้ง นึกถึงช่วงแรกกะทิเคยมาบ่อยมากตอนเพิ่งมาอยู่ประเทศไทยค่ะ ที่นี่มีทะเลสาบกว้างมาก และมีต้นไม้เยอะ รู้สึกว่าเวลาหมุนไปอย่างช้าๆ ทำให้กะทิสบายใจมากค่ะ
naan leeo tii mai dai pai jogging nugtung chwang reeg Kati kəəy maa boi maak toon pəng maa yuu prateet thai ka tii nii mii talee saap gwaang maak le mii tonmai yɛ́ ruusuk waa weelaa mun pai yaang chaa chaa tam hai Kati sabaaijai maak ka
 

久しぶりにジョギングに行ってきました。タイに来たばかりの時よくここへ来ていたので、その頃を思い出しました。ここの湖は広くて、木々が多くて、時間の流れが穏やかです。とても気持ちよかったです。
hisashiburi ni jogingu ni itte kimashita. tai ni kita bakari no toki yoku koko e kiteita node, sonokoro o omoidashimashita. kokono mizuumi wa hirokute, kigi ga ookute, jikan no nagare ga odayaka desu. totemo kimochi yokatta desu.
 

【Vocab】: 

・นานแล้ว naan maa leeo(長い間 nagai aida)
・ไม่ได้ไป maidaipai(行っていなかった itte inakatta)
・นานแล้วไม่ได้〜 naan leeo maidai〜(久しぶりに〜 hisashiburi ni〜)
・จ๊อกกิ้ง jogging(ジョギング jogingu)

・นึกถึง nuktung(思い出す omoidasu)
・ช่วงแรก chwang reeg(初期 shoki)
・เคยมา kəəy maa(来ていた kiteita)
・บ่อย มาก boi maak(よく yoku)
・ตอน toon(〜の時 〜no toki)
・เพิ่ง pəng(〜ばかり 〜bakari)
・มาอยู่ maa yuu(≒移り住む utsuri sumu)
・เพิ่งมา pəng maa(来たばかり kitabakari)
・ประเทศไทย prateet thai(タイ tai)
*その頃 sonokro(ตอนนั้น ton nan)

・ที่นี่ tiinii(ここ koko)
・มี mii(ある aru)
・ทะเลสาบ talee saap(湖 mizuumi)
・กว้าง gwaang(広い hiroi)
・มาก maak(とても totemo)
・และ le(と to)
・ต้นไม้ tonmai(木 ki)
*木々 kigi(ต้นไม้ที่2ต้นขึ้นไป)
・เยอะ yɛ́(多い ooi)

・รู้สึก ruusuk(感じる kanjiru)
・เวลา weelaa(時間 jikan)
・หมุนไป mun pai(回る mawaru)
*流れ nagare(กระแส grasee)
・ช้าๆ chaa chaa(ゆっくり yukkuri)
*穏やか odayaka(สงบ sangob)
・ทำให้ tam hai(〜させる 〜saseru)
・สบายใจ sabaai jai(気持ちいい kimochi ii)

⇐PREV / NEXT⇒