เกาะล้าน ラーン島

【Tags】: 

วันนี้เราไปเกาะล้านกัน กะทิแสบตา!

今日わたしたちはラーン島に行きました。まぶしい!
kyou watashitachi wa rantou ni ikimashita. mabushii!

【Vocab】: 

・วันนี้ ワンニー(今日 kyou)
・เรา ラオ (わたしたち watashitachi)
・ไป パイ(行く iku)
・เกาะล้าน ゴラーン (ラーン島 rantou)
・กัน ガン (一緒に isshoni)
・แสบตา セプター (まぶしい mabushii)

⇐PREV / NEXT⇒