ชอบกินอะไร 食べもの何が好き?

【Tags】: 

กะทิชอบผัดกะเพราค่ะ แล้วคุณชอบกินอะไรคะ?

カティは ガパオが 好きです。あなたはなんの食べものが好きですか?
Kati wa gapao ga suki desu. anata wa nanno tabemono ga suki desuka?

【Vocab】: 

・ชอบ チョープ( 好き suki)
・ผัดกะเพรา パッガパオ (ガパオ gapao)
・คุณ クン (あなた anata)
・กิน ギン (食べる taberu)
・อะไร アライ (何 nani)
*食べもの tabemono ( อาหาร アハーン)

⇐PREV / NEXT⇒