สุขสันต์วันตรุษจีน 春節

【Tags】: 

สุขสันต์วันตรุษจีน!คุณทำอะไรบ้างคะ?

春節おめでとう!あなたは何をしましたか?
shunsetsu omedetou! anata wa nani wo shimashitaka?

【Vocab】: 

・สุขสันต์วันตรุษจีน スクサン ワン トゥルッジーン (春節おめでとう shunsetsu omedetou)
・ตรุษจีน トゥルッジーン(春節 shunsetsu *旧正月)
・จีน ジーン 中国(chuugoku)
・คุณ クン (あなた anata)
・ทำอะไรบ้าง タムアライバーン (何をしましたか nani wo shimashita ka)

⇐PREV / NEXT⇒