• ชิมนิดหน่อย ちょっと味見
  • หนาวมาก 凍えるほど寒い
  • แบตหมด 電池切れ
  • วันหยุดที่สำคัญ 大切な休日
  • เครื่องรางญี่ปุ่น 日本のお守り
  • เกม ゲーム
  • น่ากลัว 怖そう
  • (6) คำภาษาไทยที่สั้นๆ 短すぎるタイ語

Pages