พบกันใหม่นะ また会おうね

【Tags】: 

ถึงเวลากลับบ้าน... แล้วพบกันใหม่โชคดีนะคะ!

もう家に帰らなきゃ...またね、元気でね!
mou ie ni kaeranakya... matane, genki dene!

【Vocab】: 

・เวลา ウェーラー(時間 jikan)
・กลับบ้าน グラッブバーン(家に帰る ie ni kaeru)
・พบกันใหม่ ポッブガンマイ (またね matane)
・โชคดีนะ チョークディーナ(元気でね genkidene)

*พบกันใหม่=直訳は「また会いましょう」
*โชคดีนะ=直訳は「いいことがありますように」

⇐PREV / NEXT⇒