อาชีพ 職業

【Tags】: 

อาชีพ アーチープ(職業 shokugyou)

・ประธานบริษัท プラターンボリサット(社長 shachou)
・ชาวสวน チャーオスワン(農家 nouka)
・แม่ครัว メークルワ(コック kokku)
・ตำรวจ タムルワット(警察官 keisatsukan)
・ทหาร タハーン(兵士 heishi)
・สายลับ サーイラッブ(スパイ supai)
・หมอ モー(医者 isha)
・นักแสดง ナッグサデーン(俳優 haiyuu)
・ศิลปิน スィンラピン(芸術家 geijutsuka)
*男性のコックの場合はพ่อครัว ポークルワ

⇐PREV / NEXT⇒