รอไม่ไหว 待ち遠しい

【Tags】: 

วันพรุ่งนี้กะทิจะไปเที่ยวค่ะ รอไม่ไหวแล้วค่ะ!

明日カティは旅行に行きます。待ち遠しいです!
ashita Kati wa ryokou ni ikimasu. machidooshii desu!

【Vocab】: 

・วันพรุ่งนี้ プルンニー(明日 ashita)
・ไป パイ(行く iku)
・เที่ยว ティアオ(旅行 ryokou)
・รอ ロー(待つ matsu)
・ไม่ไหว マイワイ(〜できない 〜dekinai)
・รอไม่ไหวแล้ว ローマイワイレーオ(待ち遠しい machidooshii)
*↑直訳は「待てません」

⇐PREV / NEXT⇒