กลับประเทศไทยแล้ว ただいま、タイ!

【Tags】: 

เมื่อคืนกะทิกลับมาถึงโคราชค่ะ ประเทศญี่ปุ่นดีมากสำหรับการไปเที่ยว แต่ประเทศไทยสบายมากกว่าสำหรับการอยู่อาศัยค่ะ คิดถึงประเทศไทยมากค่ะ!
mua kuun Kati glab maa tung Korat ka prateet yiipun dii maak samrap gaan pai tiao tee prateet thai sabaay maak gwaa samrap yuu aasay ka kid tung prateet thai maak ka!

昨夜コラートに帰ってきました。日本は遊びに行くにはとてもいい所ですが、住むのはタイの方が心地いいです。ただいま、タイ!\(^o^)/
さくや コラート に かえって きました。にほん は あそび に いく には とても いい ところ ですが、すむ のは タイ の ほうが ここち いい です。ただいま、タイ!
 

【Vocab】: 

・เมื่อคืน mua khuun(昨夜 sakuya)
・กลับมาถึง glab maa tung(帰ってきた kaette kita)
・โคราช koraat(コラート: タイの東北地方)

・ประเทศญี่ปุ่น prateet yiipun(日本 nihon)
・ดี dii(いい ii)
・มาก maak(とても totemo)
・สำหรับ samrap(~には ~niha)
・การไปเที่ยว gaan pai tiao(旅行 ryokou)

・แต่ tee(~が ~ga)
・ประเทศไทย prateet thai(タイ tai)
・สบาย sabaay(心地いい kokochi ii)
・มากกว่า maak gwaa(~の方が ~no hou ga)
・การอยู่อาศัย(住む事 sumu koto)

・คิดถึง kid tung(恋しい koishii)
*ただいま tadaima(กลับมาแล้ว)
↑ในคำว่าただいまกะทิแสดงความคิดถึงประเทศไทย

⇐PREV / NEXT⇒