น้ำเย็นกลายเป็นน้ำร้อน 冷水がお湯になる

【Tags】: 

ตอนฤดูหนาว น้ำร้อนกลายเป็นน้ำเย็น
ตอนฤดูร้อน น้ำเย็นกลายเป็นน้ำร้อน
นี่เป็นเฉพาะบ้านของกะทิรึเปล่าคะ?
toon ruuduu naaw naam roon glaay pen naam yen
toon ruuduu roon naam yen glaay pen naam roon
nii pen chapo baan kong Kati ruplao ka?

冬はお湯が冷水になる。
夏は冷水がお湯になる。
これってうちだけですか?笑
fuyu wa oyu ga reisui ni naru
natsu wa reisui ga oyu ni naru
korette uchi dake desuka?

【Vocab】: 

・ตอน toon(〜の時 〜no toki)
・ฤดูหนาว ruuduu naaw(冬 fuyu)
・ฤดูร้อน ruuduu roon(夏 natsu)
・น้ำร้อน naam roon(お湯 oyu)
・กลายเป็น glaay pen(〜になる 〜ni naru)
・น้ำเย็น naam yen(冷水 reisui)
・นี่ nii(これ kore)
・เฉพาะ chapo(〜だけ 〜dake)
・บ้าน baan(うち uchi)
・ของ กะทิ koong Kati(カティの Kati no)
・รึเปล่า ruplao(ですか desuka)

⇐PREV / NEXT⇒