ฤดูของมะม่วง マンゴーの季節

【Tags】: 

ตอนนี้เป็นฤดูที่มะม่วงอร่อยที่สุด กะทิประหลาดใจที่รู้ว่าตัดและกินแบบนี้ ที่ญี่ปุ่นลูกละ300บาท แต่ที่ประเทศไทยลูกละ10บาทเท่านั้น! ราคาถูกและอร่อย กะทิมีความสุขมากกกก
tonnii pen ruuduu tii mamuang arooi tiisud Kati pralaadjai tii ruu waa tad le gin beepnii tii yiipun luug la saam rooi baat tee tii prateet tai luug la sip baat taonan! raakaa tuug le arooi Kati mii kwaamsuk maaaaak

マンゴーがおいしい季節です。こうやって切って食べると初めて知った時、感動しました!日本では1個900円でしたが、タイでは1個たったの30円です!安くておいしくて、しあわせ〜 (๑´ڡ`๑)
mangoo ga oishii kisetsu desu. kouyatte kitte taberu to hajimete shitta toki kandou shimashita! nihon dewa ikko kyuu hyaku en deshita ga, tai dewa ikko tattano sanjuu en desu! yasukute oishikute, shiawaseeeee

【Vocab】: 

・ตอนนี้ toon nii(今 ima)
・เป็น pen(は wa)
・ฤดู ruuduu(季節 kisetsu)
・มะม่วง mamuwang(マンゴー mangoo)
・อร่อย arooi(おいしい oishii)
・ที่สุด tiisud(一番 ichiban)

・ประหลาดใจ pralaadjai((珍しくて)驚く odoroku (≒ 感動 kandou))
・รู้ ruu(知る shiru)
・ตัด tad(切る kiru)
・กิน gin(食べる taberu)
・แบบนี้ beepnii(こうやって kouyatte)
*初めて hajimete(ตอนแรก toon reeg)
*〜時 〜toki(ตอน toon)

・ที่ ญี่ปุ่น tii yiipun(日本では nihon dewa)
・ลูก luuk(個 ko (丸い物の類別詞))
・ละ la(〜につき 〜ni tsuki)
・บาท baat(バーツ baatsu)
*円 en(เยน yen)
・แต่ tee(〜が 〜ga)
・ที่ ประเทศไทย tii prateet thai(タイでは tai dewa)
・เท่านั้น taonan(だけ dake/ たったの tattano)

・ราคาถูก raakaa tuug(安い yasui)
・มีความสุข mii kwaamsuk(幸せ shiawase)
・มาก maak(とても totemo)

⇐PREV / NEXT⇒