ไฟดับ 停電

【Tags】: 

ไฟดับตอนที่ฉันอาบน้ำค่ะ

シャワーを浴びている時に停電しました。
shawaa wo abiteiru toki ni teiden shimashita.

【Vocab】: 

・ไฟดับ ファイダッ(ブ)(停電 teiden)
・ตอนที่ トーンティー(〜の時に 〜tokini)
・อาบน้ำ アー(ブ)ナーム(シャワーを浴びる shawaa wo abiru)

⇐PREV / NEXT⇒