น้ำพุร้อน 温泉

【Tags】: 

วันนี้อากาศหนาวค่ะ_ฉันคิดถึงน้ำพุร้อนค่ะ

今日は寒いです。私は温泉が恋しいです。
kyou wa samui desu. watashi wa onsen ga koishii desu.

【Vocab】: 

・วันนี้ ワンニー(今日 kyou)
・อากาศ หนาว アーカーナーウ(寒い samui)
・คิดถึง キットゥン(恋しい koishii)
・น้ำพุร้อน ナンプローン(温泉 onsen)

⇐PREV / NEXT⇒