หนาวมาก 凍えるほど寒い

【Tags】: 

วันนี้อากาศร้อนมาก แต่ที่ญี่ปุ่นหนาวจนเป็นน้ำแข็งค่ะ

今日はとても暑いですが、日本では凍えるほど寒いそうです。
kyou wa totemo atsui desuga, nihon dewa kogoeru hodo samui soudesu.

【Vocab】: 

・วันนี้ ワンニー(今日 kyou)
・อากาศ ร้อน アーカーローン(暑い atsui)
・มาก マーク(とても totemo)
・แต่ テー(〜ですが 〜desuga)
・ที่ ญี่ปุ่น ティー イープン(日本では nihon dewa)
・หนาว ナーウ(寒い samui)
・จน เป็น นำ้แข็ง ジョン ペン ナームケン(≒ 凍えるほど kogoeru hodo)

*จน เป็น ジョン ペン(〜になるほど 〜ni naru hodo)
*นำ้แข็ง ナームケン(氷 koori)

⇐PREV / NEXT⇒