รองเท้า わたしの靴

【Tags】: 

ใครกัดรองเท้าของฉันคะ?

わたしの靴をかじったのは誰ですか?
watashino kutsu wo kajittanowa dare desuka?

【Vocab】: 

・ใคร クライ(誰 dare)
・กัด ガッ(かじる kajiru)
・รองเท้า ローンターオ(靴 kutsu)
・ของฉัน コンチャン(わたしの watashino)

⇐PREV / NEXT⇒