คุณมะม่วง マンゴーさん

【Tags】: 

วันนี้ฝนตกค่ะ มะม่วงโตเร็วๆนะ

今日は雨が降っています。マンゴーさん早く大きくなあれ。
kyou wa ame ga hutte imasu. mangoo san hayaku ookiku naare.

【Vocab】: 

・วันนี้ ワンニー(今日 kyou)
・ฝน フォン (雨 ame)
・ตก トッ(グ)(降る huru)
・มะม่วง マムアン(マンゴー mangoo)
・โต トー(育つ sodatsu)
・ เร็วๆ レオレオ (早く hayaku)

*大きく ookiku = ใหญ่
*早く大きくなあれ hayaku ookiku naare ≒ โตเร็วๆนะ

⇐PREV / NEXT⇒