นวดไทย タイマッサージ

【Tags】: 

วันนี้ฉันไปนวดไทยค่ะ เจ็บแต่สบายมาก!

今日わたしはタイマッサージに行きました。痛気持ちいい!
kyou watashi wa tai massaaji ni ikimashita. itakimochii!

【Vocab】: 

・วันนี้ ワンニー(今日 kyou)
・ ไป パイ(行く iku)
・นวดไทย ヌワッタイ(タイマッサージ tai massaaji)
・เจ็บ ジェッブ(痛い itai)
・แต่ テー(けれど keredo)
・สบาย サバーイ(気持ちいい kimochiii)
・มาก マーク(とても totemo)
*เจ็บ แต่ สบาย ジェッブ テー サバーイ (痛気持ちいい itakimochii)

⇐PREV / NEXT⇒