เลี้ยงให้หน่อย おごって

【Tags】: 

เลี้ยงฉันหน่อยนะคะ

おごってください
ogotte kudasai

【Vocab】: 

・เลี้ยง リアン(≒ おごる ogoru)
・ฉัน チャン(私 watashi)
・หน่อย ノイ(ちょっと chotto)

⇐PREV / NEXT⇒