พูดได้เก่งแค่ไหนคะ どのくらい話せますか?

【Tags】: 

พูดภาษาญี่ปุ่นได้เก่งแค่ไหนคะ
puud paasaa yiipun geng kee nai ka
日本語はどのくらい話せますか?
nihon go wa donokurai hanase mas ka

【100%】
พูดได้เหมือนคนญี่ปุ่น
puud dai muan kon yiipun
ネイティブレベルで話せます。
neithibu reberu de hanase mas

พูดได้คล่องแคล่ว
puud dai kloong kleeo
ペラペラです。
pera pera des

【80%】
พูดได้ดี ยกเว้นเรื่องที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษ
puud dai dii yokwen ruang tii tong chai kwaam chamnaan pisseet

専門的な話でなければ、問題なく話せます。
senmon teki na hanshi de nakereba mondai naku hanase mas

【60%】
พูดบทสนทนาประจำวันได้ดี
puud bot sontanaa prajam wan dai dii
日常会話は問題なくできます。
nichijo kaiwa wa mondai naku hanasemas

【40%】
พูดบทสนทนาง่ายๆได้
puud bot sontanaa ngaay ngaay dai
簡単な会話はできます。
kantan na kaiwa wa dekimas

【20%】
พูดได้นิดหน่อย
puud dai nidnoy
ちょっと話せます。
chotto hanase mas

【0%】
พูดไม่ได้
puud mai dai
話せません。
hanase masen

 

⇐PREV / NEXT⇒