พอแล้ว もう十分です

【Tags】: 

พอแล้วค่ะ กะทิอิ่มแล้วค่ะ

もう十分です。カティはお腹いっぱいです。
mou juubun desu. Kati wa onaka ippai desu.

【Vocab】: 

・ พอแล้ว ポーレーオ (十分 juubun)
・อิ่มแล้ว イムレーオ(お腹いっぱい onakaippai)

⇐PREV / NEXT⇒