ของฝากไทย タイのおみやげ

【Tags】: 

ในที่สุดกะทิก็จะได้กลับญี่ปุ่นแล้ว!! ตื่นเต้นมากที่จะได้พบครอบครัวและเพื่อนหลายคน จึงซื้อของฝากเยอะมากเกินไปค่ะヾ(*≧∀≦)ノ อ่อ..ไม่ต้องเศร้านะคะ เดี๋ยวกะทิจะกลับมาประเทศไทยอีกค่ะ
nai tii sud Kati goo ja dai glab yiipun leeo!! tuunten maak tii ja dai pob kroopkrua le puan laay khon jung suu koong faag yɛ́ maak gəən pai ka aa mai tong sao na ka diao Kati ja glab maa prateet thai iig tii ka

ついに日本に帰ります!!家族や友達に会えるのが楽しみすぎて、おみやげをたくさん買い過ぎてしまいました。あ、でも安心してください。またすぐにタイに帰ってきます。
ついに にほん に かえります!!かぞく や ともだち に あえる のが たのしみすぎて、おみやげ を たくさん かいすぎて しまいました。あ、でも あんしん して ください。また すぐ に タイ に かえって きます。

【Vocab】: 

・ในที่สุด nai tii sud(ついに tsuini)
・กลับ glab(帰る kaeru)
・ญี่ปุ่น yiipun(日本 nihon)

・ตื่นเต้น tuunten(楽しみ tanoshimi)
・มาก maak(とても totemo)
・พบ pob(会う au)
・ครอบครัว kroopkrua(家族 kazoku)
・และ le(と to)
・เพื่อน puan(友達 tomodachi)
・หลายคน laai khon(たくさんの人 takusan no hito)
・จึง jung(〜するほど 〜suru hodo)
・ซื้อ suu(買う kau)
・ของฝาก koong faag(おみやげ omiyage)
・เยอะ yɛ́(たくさん takusan)
・มากเกินไป maak gəən pai(〜すぎる 〜sugiru)

・ไม่ต้อง mai tong(〜なくていい 〜nakute ii)
・เศร้า sao(悲しむ kanashimu)
*安心 anshin(อุ่นใจ unjai)
*安心してください(ไม่ต้องกังวล)
・เดี๋ยว diao(すぐに sugu ni)
・กลับมา glab maa(帰ってくる kaette kuru)
・ประเทศไทย prateet thai(タイ tai)
・อีก iig(また mata)

⇐PREV / NEXT⇒