ความทรงจำที่ดี 色鮮やかな思い出

【Tags】: 

การท่องเที่ยวที่ภาคเหนือของไทยจบลงแล้วค่ะ นอกจากสถานที่ที่กะทิได้โพสต์ไว้ที่นี้ ได้ไปหลายที่ เห็นหลายอย่างเลยค่ะ ไปที่ไหนก็ได้เจอแต่สิ่งที่มีสีสันสดใส ทุกอย่างเป็นความทรงจำที่ดีค่ะ
gaan tong tiao tii paak nua kong thai job long leeo ka noog jaag sataantii tii Kati dai post way tii mii dai pai laay tii hen laay yang ləəy ka pai tii nai goo dai jəə tee sing tii mii sii san sod sai tuk yang pen kwaam song jam tii dii ka

今回のタイ北部の旅は終わりました。ここに投稿した場所以外にも、たくさんの所へ行き、いろいろなものを見ました。どこもかしこも色彩が鮮やかでした。すべてがいい思い出となりました。
こんかい の タイ ほくぶ の たび は おわりました。ここ に とうこう した ばしょ いがい にも、たくさん の ところ へ いき、いろいろな もの を みました。どこもかしこも しきさい が あざやか でした。すべて が いい おもいで と なりました。

【Vocab】: 

・การท่องเที่ยว gaan toong tiao(旅行 ryokou)
・ภาคเหนือ paak nua(北部 hokubu)
・ของไทย kong thai(タイの tai no)
・จบลงแล้ว job long leek(終わる owaru)

・นอกจาก noog jaag(〜以外にも 〜igai nimo)
・สถานที่ sataantii(場所 basho)
・โพสต์ไว้ post way(投稿した toukou shita)
・ที่นี้ tiinii(ここ koko)

・ไป pai(行く iku)
・หลายที่(たくさんの所 takusan no tokoro)
・เห็น hen(見る miru)
・หลายอย่าง(いろいろなもの iroiro na mono)

・ที่ไหนก็ tii nai goo(どこもかしこも dokomo kashikomo)
・เจอ jəə(出会う deau)
・แต่ tee(〜だけ 〜dake)
・สิ่ง sing(もの mono)
・มีสีสันสดใส mii sii san sod sai(色彩が鮮やか shiksiai ga azayaka)
・ทุกอย่าง tuk yanng(全て subete)
・เป็น pen(は/が wa/ga)
・ความทรงจำ kwaam song jam(思い出 omoide)
・ดี dii(いい ii)

⇐PREV / NEXT⇒