• เรื่องขี้ๆ クセのある人柄
  • กะทิมีของเยอะ 荷物が多い
  • ที่อยากไป 行ってみたい場所
  • สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น 日本語能力試験
  • มากกว่า 〜よりたくさん
  • น่ากลัว 怖そう
  • ทำไม どうして
  • วันลอยกระทง 2015 ロイクラトン
  • ไปลาวมา ラオスへ行って来ました
  • เพิ่ง 〜したばかり

Pages