• บทสนทนาที่ใช้เวลาไปซื้อของ 買い物で使う...
  • \YouTube Debut!#1/
  • HAPPY NEW YEAR!2016
  • ☆MERRY CHRISTMAS☆
  • คิดเลข 計算
  • ช่วยแนะนำ おすすめを教えて
  • 10000ไลค์ 一万いいね!
  • เรื่องขี้ๆ クセのある人柄
  • กะทิมีของเยอะ 荷物が多い
  • ที่อยากไป 行ってみたい場所

Pages