สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น 日本語能力試験

【Tags】: 

สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นจะเริ่มสุดสัปดาห์นี้
soob wadradap paasaa yiipun ja rəəm sud sapdaa nii

ขอให้สอบผ่าน
ขอให้ได้คะแนนเยอะๆ
ขอให้ฝันของคุณเป็นความจริงนะคะ
koo hai soob paan
koo hai dai kaneen yɛ́yɛ́
koo hai fan kong kun pen kwaam jing na ka

今週末は日本語能力試験ですね。
konshuumatsu wa nihongo nouryoku shiken desune.

合格できますように。
高得点が取れますように。
あなたの夢が叶いますように。
goukaku dekimasu youni
koutokuten ga toremasu younni
anata no yume ga kanai masu youni

【Vocab】: 

・สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่ (日本語能力試験 nihongo nouryoku shiken)
・เริ่ม rəəm(始まる hajimaru)
・สุดสัปดาห์นี้ sud sapdaa nii(今週末 konshuumatsu)

・ขอให้ koo hai(〜ますように masuyouni)
・สอบผ่าน soob paan(合格 goukaku)
・คะแนน kaneen(得点 tokuten)
・คะแนนเยอะๆ kaneen yɛ́yɛ́(高得点 koutokuten)
・ได้คะแนนเยอะๆ dai kaneen yɛ́yɛ́(高得点を取る koutokuten wo toru)
・ฝัน fan(夢 yume)
・ของคุณ kong kun(あなたの anata no)
・เป็น pen(が ga)
・ความจริง kwaamjing(本当 hontou)
*叶う kanau(เป็นจริง pen jing)

⇐PREV / NEXT⇒