(4) ชื่อเล่นไทย タイのニックネーム

【Tags】: 

คนไทยทุกคนมีชื่อเล่น เช่น แดง,เอ,หมอนอิง,ลูกโป่ง,และอื่นๆ กะทิรู้สึกแปลกใจมากที่รู้ว่าทุกอย่างนั้นมีชื่อเล่น
เพราะว่าคุณพ่อชอบดื่มเบียร์ ก็เลยตั้งชื่อว่าเบียร์ และชื่อส้มโอ เพราะว่าส้มโอมีเยอะที่สวนของคุณยาย ที่มาของชื่อเล่นก็น่าสนใจมากค่ะ
ที่มาของชื่อเล่นของคุณคืออะไรคะ

タイ人はみんなニックネームを持っています。赤、A、クッション、風船などなんでもありで、びっくりしました。
お父さんがビールが好きだから「ビール」、おばあちゃんの庭にザボンの実がたくさんなっていたから「ソムオー」など、由来もおもしろいです。
あなたのニックネームの由来はなんですか?

【 ↓ ↓ Study More ♪ ٩( 'v' )و ↓ ↓ 】: 

คนไทยทุกคนมีชื่อเล่น เช่น แดง,เอ,หมอนอิง,ลูกโป่ง,และอื่นๆ กะทิรู้สึกแปลกใจมากที่รู้ว่าทุกอย่างนั้นมีชื่อเล่น
khon thai thuk khon mii chɯɯ len chen dæng, ee, mɔɔn-ing, luukpoong, læa wwnwwn
Kathi rusuk plɛɛk jai maak thii ruu waa thuk yang nan mii chɯɯ len

タイ人はみんなニックネームを持っています。赤、A、クッション、風船などなんでもありで、びっくりしました。
Taijin wa minna nikkuneemu wo motte imasu. aka, ee, kusshon, huusen, nado nanndemo aride, bikkuri shimashita.

【Vocab】: 

・คนไทย khon thai(タイ人 taijin)
・ทุกคน thuk khon(みんな minnna)
・มี mii(持っている motteiru)
・ชื่อเล่น chɯɯ len(ニックネーム nikkuneemu)
・เช่น chen(例えば tatoeba)
・แดง dæng(赤 aka)
・เอ ee(A エー ee)
・หมอนอิง mɔɔn-ing(クッション kusshon)
・ลูกโป่ง luukpoong(風船 huusen)
・อื่นๆ wwnwwn(など nado)
・รู้สึก rusuk(感じる kanjiru)
・แปลกใจ plɛɛk jai(びっくりする bikkurisuru /奇妙に思う/驚く)
・มาก maak(とても totemo)
・ที่รู้ว่า thii ruu waa(〜と知って 〜to shitte)
・ทุกอย่าง thuk yang(なんでも nandemo)
*なんでもあり nandemo ari(อะไรก็ได้)

เพราะว่าคุณพ่อชอบดื่มเบียร์ ก็เลยตั้งชื่อว่าเบียร์ และชื่อส้มโอ เพราะว่าส้มโอมีเยอะที่สวนของคุณยาย ที่มาของชื่อเล่นก็น่าสนใจมากค่ะ
phrowaa khuṇ phɔɔ chɔɔp dɯɯm bia gɔɔ ləəy tang chɯɯ bia læa chɯɯ som-o phrowaa  som-o mii  yɛ́  thii swan khong khuṇ yaay thii maa khong chɯɯ len gɔɔ naa son jai maak ka

お父さんがビールが好きだから「ビール」、おばあちゃんの庭にザボンの実がたくさんなっていたから「ソムオー」など、由来もおもしろいです。
otousan ga biiru ga suki dakara 「biiru」, obaachan no niwa ni zabon no mi ga takusan natte itakara 「somuoo」nado, yurai mo omoshiroi desu.

【Vocab】: 

・เพราะว่า phrowaa(〜だから 〜dakara)
・คุณพ่อ khuṇ phɔɔ(お父さん otousan)
・ชอบ chɔɔp(好き suki)
・ดื่ม dɯɯm(飲む nomu)
・เบียร์ bia(ビール biiru)
・ก็เลย gɔɔ ləəy (〜なので 〜nanode)
・ตั้งชื่อ tang chɯɯ(名付ける nazukeru)
・ส้มโอ som-o(ザボン zabon :柑橘類の一種)
・มีเยอะ mii yɛ́(たくさんある takusan aru)
・สวน swan(庭 niwa)
・ของคุณยาย khong khuṇ yaay((母方)おばあちゃんの obaachan no)
・ที่มา thii maa(由来 yurai)
・ก็ gɔɔ (〜も 〜mo)
・น่าสนใจ naa son jai (おもしろい omoshiroi /興味深い)

ที่มาของชื่อเล่นของคุณคืออะไรคะ
thii maa khong chɯɯ len khong khuṇ khɯɯ arai ka

あなたのニックネームの由来はなんですか?
anata no nikku neemu no yurai wa nan desuka?

【Vocab】: 

・ของคุณ khong khun(あなたの anata no)
・คือ khɯɯ(〜は 〜wa)
・อะไร arai(なん nan)

【ชื่อเล่น ニックネーム】

・เอ ee(A エー ee)
・หมู muu(ぶた buta)
・กะทิ kathi(ココナッツミルク kokonattsu miruku)
・ใบตอง baitɔɔng(バナナの葉 banana no ha)
・ลูกโป่ง luukpoong(風船 huusen)
・เบียร์ bia(ビール biiru)
・จิ๊บ jib(ピヨ piyo : 鳥の鳴き声。本来は ’จิ๊บๆ’で「ピヨピヨ」)
・หมอนอิง mɔɔn-ing(クッション kusshon)
・ส้มโอ som-o(ザボン zabon :柑橘類の一種)
・แดง dæng(赤 aka 本来は'สีแดง')
・อ้วน uwan(でぶ debu)
・เชอรี่ chəərii(さくらんぼ sakuranbo)
・บาส baas(バスケ basuke 本来は’บาสเกตบอล’で「バスケットボール」)
・เล็ก lek(小さい chiisai)