เป็นยังไงบ้าง どうですか?

【Tags】: 

〜เป็นยังไงบ้าง (ครับ/คะ)

เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างคะ

〜はどうですか?

日本語の勉強はどうですか?

【Vocab】: 

・เรียน rian(勉強する benkyou suru)
・ภาษาญี่ปุ่น paasaa yiipun(日本語 nihongo)

⇐PREV / NEXT⇒