วันลอยกระทง 2015 ロイクラトン

【Tags】: 

วันนี้เป็นวันลอยกระทง กะทิไปที่ทะเลสาบมีกระทงเยอะมาก สวยจริงๆค่ะ กะทิอธิษฐานขอให้มีอนาคตที่ดีในประเทศไทยค่ะ
wan nii pen wan looygratong Kati pai tii taleesaap mii gratong yɛ́ maak sway jingjing ka Kati artit taan khoo hai mii anaakot  tii dii nai prateet Thai ka

今日はロイクラトンです。カティは灯籠がたくさん見える湖に行きました。とても奇麗でした。カティはタイでの暮らしの明るい未来をお祈りしました。
kyou wa roikuraton desu. Kati wa tourou ga takusan mieru mizuumi ni ikimashita. totemo kirei deshita. Kati wa tai deno kurashi no akarui mirai wo oinori shimashita.

【Vocab】: 

・วันนี้ wannnii(今日 kyou)
・เป็น pen(は wa)
・วันลอยกระทง wan looygratong(ロイクラトン roikuraton)
*↑バナナの葉や紙で作った灯籠にロウソクや線香を載せ、花で飾って川に流し、お祈りをするタイの伝統行事。
・ไป pai(行く iku)
・ทะเลสาบ talee saap(湖 mizuumi)
・มี mii(ある aru)
*見える mieru(ดูได้ duu dai)
・กระทง gratong(灯籠 tourou)
・เยอะ yɛ́ (たくさん takusan)
・มาก maak(とても totemo)
・สวย swai(奇麗 kirei)
・จริงๆ jingjing(≒とても totemo/本当に hontouni)
・อธิษฐาน artit taan(お祈りする oinori suru)
・ขอให้มี khoo hai mii(〜ますように 〜masu you ni)
・อนาคต anaakot(未来 mirai)
・ดี dii(いい ii)
・อนาคตที่ดี anaakot tii dii(明るい未来 akrui mirai)
*明るい akarui(สว่าง sawaang)
・ประเทศไทย prateet thai(タイ tai)
*タイでの暮らし tai deno kurashi(ชีวิตในประเทศไทย chiwid nai prateet thai)

⇐PREV / NEXT⇒