สอบภาษาไทยครั้งที่2 第2回タイ語検定

【Tags】: 
ปีนี้ก็ได้กลับมาที่นี่อีกครั้ง กะทิมาสอบวัดระดับภาษาไทยเป็นระดับสูงกว่าที่เคยสอบในปีที่แล้วค่ะ เพราะว่าตั้งใจเรียนมาตั้งแต่เดือนเมษา ตอนนี้ก็เลยรู้สึกโล่งใจมาก จะไปเที่ยวกรุงเทพแป๊บเดียว แล้วค่อยกลับบ้านค่ะ
pii nii dai glab maa tii nii iig krang Kati maa soab wad radap paasaa thai pen radap suung gwaa tii kəəy soab nai pii tii leeo ka prowaa tangjai rian maa tangtee duan meesaa tonn nii go ləəy ruusuk loongjai maak ja pai tiao Krungthep peeb diao leeo koy glab baan ka
 
今年もまたここへ帰って来ました!今回は去年受けたタイ語検定の更に上の級を受けてきました。四月から勉強漬けだったので、とても解放的な気分です。バンコクでちょっと遊んでから帰ります♪
ことしも ここ へ かえって きました!こんかい は きょねん うけた たいご けんてい の さらに うえ の きゅう を うけて きました。しがつ から べんきょうづけ だった ので、とても かいほうてきな きぶん です。バンコク で ちょっと あそんで から かえります♪
【Vocab】: 

・ปีนี้ piinii (今年 kotoshi)
・ก็ goo (も mo)
・ได้ dai (可能形)
・กลับมา glab maa (帰ってくる kaette kuru)
・ที่นี่ tii nii (ここ koko)
・อีกครั้ง iig krang (また mata)

*今回 konkai (ครั้งนี้ krang nii)
・มา maa (来る kuru)
・สอบ soab (試験を受ける shiken o ukeru)
・สอบวัดระดับภาษาไทย soab wad radap paasaa thai (タイ語検定 thai go kentei)
・ระดับ radap (級 kyuu)
・สูง suung (高い takai/上 ue(の級))
・กว่า gwaa (~より ~yori)
*更に上 sarani ue (ยิ่งสูง ying suung)
・เคย kəəy (~したことがある ~shitakoto ga aru)
・ปีที่แล้ว pii tii leeo (去年 kyonen)

・เพราะว่า prowaa (なぜなら nazenara)
・ตั้งใจ tangjai (本気で挑む honki de idomu)
・เรียนมา rian maa (勉強してきた benkyou shitekita)
*勉強漬け benkyou duke (ได้แต่เรียนตลอด/≒ตั้งใจเรียนมา)
・ตั้งแต่ tangtee (~から ~kara)
・เดือนเมษา duan meesaa (四月 shigatsu)
・ตอนนี้ ton nii (今 ima)
・ก็เลย goo ləəy (~ので ~node)
・รู้สึก ruusuk (感じる kanjiru)
・โล่งใจ loongjai (解放的な気分 kaihouteki na kibun)
・มาก maak (とても totemo)

⇐PREV / NEXT⇒