สอบผ่านระดับ3 タイ語検定3級合格!!

【Tags】: 

อยู่ประเทศไทยประมาณ1ปีครึ่งแล้ว ในที่สุดกะทิก็ผ่านการสอบภาษาไทยระดับ3ค่ะ!! ครั้งหน้าอยากสอบระดับ2แต่ยากยิ่งกว่าระดับ3เยอะมาก แต่ยังไงก็ดีใจมากที่สามารถทำก้าวแรกสำเร็จแล้วค่ะ
yuu prateet thai pramaan nung pii leeo nai tii sud Kati goo paan gaan soob paasaa thai radap 3 ka!! krangnaa yaak soob radap soong tee yaak ying gwaa radap saam yɛ́ maak tee yangai goo diijai tii saamaat tam gaao reeg samret leeo ka
 

タイに来て約一年半、ついにタイ語検定3級を合格しました!! 次は2級を受けたいですが、3級より遥かに難しいです。でもどちらにしろ、成功への第一歩を踏み出せてとても嬉しいです。。・゚・(PД`q*)・゚・。
tai ni kite yaku ichinenhan, tsuini taigo kentei san kyuu o goukaku shimashita!! tsugi wa ni kyuu o uketai desuga, san kyuu yori haruka ni muzukashii desu. demo dochiranishiro, seikou eno daiippo o fumidasete totemo ureshii desu.

【Vocab】: 

・อยู่ yuu(いる iru/ 住む sumu)
*来る kuru(มา maa)
・ประเทศไทย prateet thai(タイ tai)
・ประมาณ pramaan(約 yaku)
・ปี pii(年 nen)
・ครึ่ง krung(半 han)
・ในที่สุด nai tii sud(ついに tsuini)
・ผ่าน paan(合格する goukaku suru)
・การสอบ gaan soob(試験 shiken)
・ภาษาไทย paasaa thai(タイ語)
*検定 kentei(การสอบวัดระดับ gaan soob wad radap)
・ ระดับ radap(〜級 〜kyuu)

・ครั้งหน้า krang naa(次 tsugi)
・อยาก yaak(〜したい 〜shitai)
・สอบ soob(受ける ukeru)
・แต่ tee(〜が 〜ga)
・ยาก yaak(難しい muzukashii)
・ยิ่งกว่า ying gwaa(〜より更に 〜yori sara ni)
・เยอะมาก yɛ́ maak(たくさん takusan)
*ยิ่งกว่า〜เยอะมาก(〜より遥かに〜 〜yori haruka ni〜)

・ยังไงก็ yang gai goo(どちらにしろ dochiranishiro)
・ดีใจ diijai(嬉しい ureshii)
・มาก maak(とても totemo)
・สามารถ saamaat(〜できる 〜dekiru)
・ก้าวแรก gaao reeg(第一歩 dai ippo)
*踏み出す fumidasu(ก้าวออกนอก gaao oog noog)
・สำเร็จ samret(成功 seikou)

⇐PREV / NEXT⇒