น่ากลัว 怖そう

【Tags】: 

หนังเรื่องนี้ น่าสนใจ แต่น่ากลัวค่ะ
nang ruang nii naa sonjai tee naa  gluwa ka

この映画はおもしろそうですが、怖そうです。
kono eiga wa omoshiro sou desu ga, kowa sou desu.

【Vocab】: 

・หนัง nang(映画 eiga)
・เรื่อง ruang(話 hanashi)
・นี้ nii(この kono)
・น่าสนใจ naa sonjai(おもしろそう omoshirosou)
・แต่ tee(〜が 〜ga)
・น่ากลัว naa gluwa(怖そう kowasou)

【Others】: 

・น่าสนใจ naa sonjai(おもしろそう omoshirosou)
・น่าสนุก naa sanuk( 楽しそう tanoshi sou)
・น่ากลัว naa gluwa(怖そう kowa sou)
・น่าอร่อย naa aroi(おいしそう oishi sou)
・น่าสงสาร naa songsaan(かわいそう kawai sou)
・ดูเหมือนยาก duu muan yaak(難しそう muzukashi sou)
・ดูเหมือนแพง duu muan peeng(高そう taka sou)
・ดูเหมือนหนัก duu muan nag(重そう omo sou)
・ดูเหมือนสบาย duu muan sabaai(気持ち良さそう kimochi yosa sou)

⇐PREV / NEXT⇒